เสื้อ warrix wa3326 สีแดง โรงเรียนศรีหฤทัย

Last updated: 8 ม.ค. 2563  |  460 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เสื้อ warrix wa3326 สีแดง โรงเรียนศรีหฤทัย

เสื้อ warrix wa3326 สีแดง โรงเรียนศรีหฤทัย


สนใจติดต่อ ทำเสื้อรุ่นเสื้อโรงเรียน โทร เจน 089-769-4585
หรือ @line @jensport สามารถระบุจำนวนและ size มาได้เลย

โรงเรียนศรีหฤทัย
ในปี พ.ศ.2456 สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลังเล็กๆ ถูกสร้างขึ้นโดยคุณพ่อเปรีกาล มีซิสเตอร์ 3 คนจากจันทบูรเป็นผู้ดูแล มีการต่อเติมและขยายเป็นสองชั้นในปี พ.ศ.2464 โดยชั้นบนใช้เป็นบ้านพักซิสเตอร์ ชั้นล่างเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิง พร้อมกับมอบหมายให้ซิสเตอร์เป็นครูใหญ่ และในปีเดียวกันมีการปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กชาย โดยมีคุณพ่อกาลังย์เป็นผู้สอนภาษาญวน ครูสุดเป็นครูสอนภาษาไทย มีการบันทึกทะเบียนนักเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2465 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน (ราษฎร์) พระหฤทัย” ในปี พ.ศ.2483 โรงเรียนถูกสั่งปิดเนื่องจากกรณีพิพาทอินโดจีน


วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2490 บาทหลวงคาเบรียล โร ประดิษฐ์ศิลป์ ได้สถาปนาโรงเรียนศรีหฤทัยขึ้นใหม่ เนื่องจากเห็นความยากลำบากของบุตรหลานของครอบครัวคาทอลิกในชุมชน ซึ่งต้องเดินทางไปเรียนไกลๆ และเพื่อเป็นสถานอบรมพระธรรมคำสอนให้กับเด็กๆ โดยปรับปรุงบ้านพักซิสเตอร์ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน เปิดสอนในระดับประถมปีที่ 1 - 4 มีนักเรียนประมาณร้อยคนเศษ ปี พ.ศ.2498 บาทหลวงชิ่น ไชยเจริญ ได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เปิดทำการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 พร้อมกับเปลี่ยนประเภทโรงเรียน เป็นประเภทสหศึกษา ปี พ.ศ.2512 บาทหลวงวิโอลา วรศิลป์ ได้สร้างอาคารไม้เพิ่มขึ้น 2 หลัง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น


ปีการศึกษา 2521 มีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาตาม “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520” โดยยุบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดระดับอนุบาล 1 - 3 ขึ้นแทน ปีการศึกษา 2538 ได้ดำเนินการก่อสร้าง “อาคาร 50 ปี” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 21 ห้องเรียน และในปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามลำดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ทุกระดับชั้น โดยใช้หลักสูตรของบริษัทบางกอกซอฟแวร์ จำกัด ปีการศึกษา 2545 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542


โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2547 และรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2553 จัดให้มีการเรียนการสอนโปรแกรม IEP (Intensive English Program) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปรับแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 3 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ และแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3


ปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดำเนินการก่อสร้าง “อาคารพระหฤทัย” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และอาคารอเนกประสงค์ “อาคารมารีย์” ทางโรงเรียนได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีหฤทัยสู่ทศวรรษที่ 7 (ปี พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) มีการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกระดับชั้น ปรับปรุงและเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระหลัก (IEP) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดให้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาที่สองและที่สามของโรงเรียน


ปัจจุบัน โรงเรียนศรีหฤทัยมีบาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน นางสาวบุญรอย เฮงฮวด ผู้อำนวยการโรงเรียน และพร้อมกับคณะครู มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น” ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้